Innhold
1
Informasjon
Gymlek med foreldre 2 - 4 år, barneturn 4 -5 år og 1 - 4 klasse idrettens grunnstige/akrobatikk

Gjennom våre partier får barna oppleve mestring gjennom barnas læringsarena som er lek! Her får barna frihet og motiveres til å prøve og feile, samt å oppleve idrettsglede. Gjennom tilrettelagte aktiviteter skjer utvikling av grovmotoriske ferdigheter som å gå, løpe, balansere, hoppe, rulle, klatre. 

Aktiviteter tar utgangspunkt i gymnastikk og turnøvelser som vil gi grunnlag for all idretter. 

Grunnlaget legges i gym og turn.​ 

https://vimeo.com/146111058

 

 

 I fokus