Innhold
1
Slik er Asker Turnforening organisert

Asker Turnforening er et selvstendig idrettslag med eget styre og egen rapporteringsplikt. Under styret har vi tre komiteer som er frivillig valgt. En komitee for gruppen Rytmisk Gymnastikk, en komitee for apparatturn og en komitee for barneturn.

Daglig leder er fast ansatt og har kontor i Askerhallen. 

I tillegg til dette har vi også hovedtrener i både Rytmisk Gymnastikk - Bente Bjanes, apparatturn/tropp - Alexander Sunde og på barneturn - Monica Pfeuti. 


 

 

 I fokus