Innhold
1
Våre treningstider

Her vil det komme informasjon om våre treningstider.

VÅRE TRENINGSTIDER VÅRSEMESTERET 2019

Åpne treningsgrupper for nybegynnere og litt øvet:

RG-perler:  4 - 5 år  Trening 1 gang pr uke

Tirsdager: 17.00-17.45 eller

Torsdager: 17.00-17.45


RG-diamant: 5 - 6 år  Trening 1 gang pr uke


Tirsdager 17.45-18.30 eller

Torsdager 17.45-18.30


RG-prinsesser:  5 - 6 år Trening 2 ganger pr uke


Mandager 18.00-19.00

Onsdager 18.00-19.00


RG-for alle:  1.-4. klasse Trening 1 gang pr uke


Mandager 17.00-18.00

Onsdager 17.00-18.00


Mini-rekrutt:  Jenter født 2009-2010-2011  Trening 2 ganger pr uke a 90 min.

Tirsdager 17.30 - 19.00  (Askerhallen)

Onsdager 17.30-19.00 ( Borgen skole)


Rekrutt:    Jenter født 2006-2007-2008  Trening 2 ganger pr uke a 90 min.

Tirsdager 18.30-20.00

Torsdager: 18.30-20.00
 

 

 I fokus