Innhold
1
Historie

Da Asker Turnforening ble stiftet  i 1926, kom dette som et resultat av diskusjoner som var blitt ført i en årrekke om å stifte en turnforening i bygden. I 1926 tok drøfelsene etter hvert en fastere form og representanter for Asker skiklubb og Frisk, sammen med andre turninteresserte møttes til et forberedende møte i Asker Hotel den 14. oktober. Fra Asker skiklubb møtte Sigurd Berg og E. Snersrud og fra Frisk møtte Kristian Bergheim og Bkarne Wøyen. Erik Bergh og Tom Selmer Hauge møtte som representanter for turninteresserte ellers. De 6 ble enige om å starte en turnforening og bestemte at det skulle avholdes et stiftelsesmøte på Venskaben den 01. november 1926. Det var ca. 40 herrer og ca. 20 damer som  møtte opp til dette møtet. 1. november 1926 var det totalt 39 herrer som meldte seg som medlemmer allerede denne første kvelden. Stifterne tenkte åpnebart på at det skulle startes en forening bare for menn, men det var ikke sagt at kvinner ikke kunne delta. Derfor skapte det en viss overraskelse at det møtte frem ca. 20 damer under stiftelsesmøtet. Da var det en forening for både menn og kvinner! Treningen foregikk på Mindes skole gymnastikksal to dager i uken. 

I 1926 hadde Asker ca. 900 innbyggere. Næringsgrunnlaget var først og fremst jordbruk, hagebruk og gartnerivirksomhet. Asker var spesielt godt kjent for sin store bærproduksjon, bl.a hadde bygda 828 mål med bingebærland. 

Turnforeningen startet forsiktig med to herrepartier, et parti for dem mellom 17 og 30 år, og et mosjonsparti for herrer over 25 år. Man ønsket allerede da i tillegg til konkurranseparti å ha et mosjonsparti der man kunne tilby en treningsform som kan gi kroppen styrke, smidighet og utholdenhet.

I 1952 arrangerte turnforeningen sitt første kretsturnstevne, her var det 600 turnere som defilerte for H.K.H. Kronprins Olav. 


 

 

 I fokus