Innhold
1
Våre treningstider

Oversikt over våre treningstider på barneturn:

MANDAG:

Nye Heggedal skole Idrettshall:                         

                                               1 – 2 klasse Akrobatikk/air track                 kl 16.00 – 16.50 Trener: Monica

                                               3 – 4 klasse Akrobatikk/air track               kl 16.00 – 16.50 Trener: Monica

                                               Gymlek m/foreldre 2 – 4 år                          kl 17.00 – 17.45 Trener: Monica

                                               Barneturn 4 – 5 år                                           kl 17.45 – 18.30 Trener: Monica

 

Jansløkka skole:                1 – 3 klasse Idrettens grunnstige                  kl 16.15 – 17.00 Trener: Grete

                                               Gymlek m/foreldre 2 – 4 år                          kl 17.00 – 17.45 Trener: Grete

                                               Barneturn 4 – 5 år                                           kl 17.45 – 18.30 Trener: Grete

 

Billingstad skole:              Gymlek med foreldre 2 – 4 år                      kl 17.00 – 17.45 Trener: Helene

                                             Barneturn 4 – 5 år                                           kl 17.45 – 18.30 Trener: Helene

                                             1 – 2 klasse Idrettens grunnstige                  kl 18.30 – 19.15 Trener: Helene

 

Bondi skole:                        Gymlek m/foreldre 2 – 4 år                          kl 17.00 – 17.45 Trener: Elise

                                              Barneturn 4 – 5 år                                            kl 17.45 – 18.30 Trener: Elise

 

Rønningen skole:               Gymlek m/foreldre 2 – 4 år                           kl 17.00 – 17.45 Trener: Kathrine

                                               Barneturn 4 – 5 år                                           kl 17.45 – 18.30 Trener: Kathrine

                                              

 

TIRSDAG:

Blakstad skole:                   Gymlek m/foreldre 2 – 4 år                          kl 17.00 – 17.45

                                              Barneturn 4 – 5 år                                            kl 17.45 – 18.30

 

ONSDAG:

Vettre skole:                        Gymlek m/foreldre 2 – 4 år                          kl 17.00 – 17.45 Trener: Elise

                                               Barneturn 4 – 5 år                                        kl 17.45 – 18.30 Trener: Elise

 

 

 

 

 I fokus